نویسنده = �������� �������� �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.100634

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی