نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 214-239

10.52547/jpap.2019.96473

سعیده فهیم؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای