نویسنده = ������������������ ����������
طراحی مدل بهره‌وری منابع انسانی در شرکت سهامی بیمه ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 193-215

10.52547/jpap.2019.100854

تقی محلاتی؛ پروانه گلرد؛ چنگیز والمحمدی؛ حیدر تورانی