نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی عوامل موثر بر پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 216-237

10.29252/jpap.2019.96526

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما