نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
سنجش میزان آمادگى اجرای مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدى موفقیت

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 145-163

سید حسین سیادت؛ راهله نوروزی وفا