نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
درآمدی بر مبانی مسئولیت سازمانی از نگاه اسلام

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

اسدالله گنجعلی؛ مهدی سپهری؛ سعید مسعودی پور