نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1400

10.52547/jpap.2022.223266.1097

تهمینه برهانی؛ علی اصغر پورعزت؛ عباس منوریان


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 120-143

10.29252/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت


معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 41-63

10.29252/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی