نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی و اعتبار یابی نشاط سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی با رویکرد اکتشافی

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 179-205

10.52547/jpap.2021.100824

مریم بیانی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی؛ حسین دیده‌خانی