نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
ارائه مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 32-56

10.52547/jpap.2021.213361.0

سمیه شامانی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبداله حیدریه؛ هادی همتیان


مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-107

10.29252/jpap.2020.96824

هانیه محمدی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان؛ یونس وکیل الرعایا