نویسنده = �������� �������� ������ ������
تعداد مقالات: 3
پیش‌ران بهره‌وری سازمانی: آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی مدیریت سرمایه انسانی (موردمطالعه وزارت کشور)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.52547/jpap.2022.223132.1093

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.96838

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


دستورکار خط مشی های اصلاح نظام اداری در ایران

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 15-42

احمد ابوالحسنی رنجبر؛ کرم اله دانش فرد؛ ابوالحسن فقیهی