نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
نگاشت شناختی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 57-76

1052547/jpap.2021.214014.0

اسماعیل قرنجیک؛ محمد ضیاالدینی؛ مصطفی هادوی نژاد