نویسنده = �������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

دوره 12، شماره 2، تیر 1400، صفحه 15-33

10.52547/jpap.2021.213390.0

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده