نویسنده = ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی نقش هیئت امنا در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها ---- انتشار در شماره تابستان 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.222958.1087

فاطمه اخوان هزاوه؛ مصطفی اجتهادی؛ امیرحسین محمد داوودی؛ کامران محمدخانی