نویسنده = ������������ ������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته ---- انتشار در شماره بهار 1401

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

10.52547/jpap.2021.221525.1045

فریبرز فتحی چگنی؛ امیر هوشنگ نظر پوری؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند