نویسنده = ���������� ������ ������������
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطه میان سبک های دلبستگی، رفتار کاوشگرانه و ریسک پذیری

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 135-152

ارین قلی پور؛ کامیار رئیسی فر؛ محمدرضا اخوان انوری