نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی و تحلیل مدل اندازه‌گیری و تعیین سطح مفهوم کیفیت زندگی کاری

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 129-154

سعیده جوادی؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی؛ مریم ناخدا