نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-38

10.52547/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری