نویسنده = ������ ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 73-91

میر یعقوب سید رضائی؛ علی اصغر پور عزت؛ علی اصغر سعد ابادی