نویسنده = �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی درباره عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 75-98

10.29252/jpap.2020.96682

محمد شاکر اردکانی؛ عطیه صابری؛ غلامرضا ملک زاده