نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
ارزشیابی خروجی‏ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‏های مدیریتی سال 1392

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 41-65

امیر بابا اکبری ساری؛ محمد قهرمانی؛ کورش فتحی و اجارگاه؛ علیرضا موتمنی


نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی