نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 89-109

محمد مهدی علی شیری؛ روح الله تولایی؛ مجتبی بیدی