نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
طراحی الگوی بازاریابی سیاسی در انتخابات محلی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 15-39

بهمن حاجی پور؛ سید محمود حسینی