نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
پدیده پرزنتیسم: بررسی پیامدها و راهکارهای مقابله با آن

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 67-93

ندا محمد اسماعیلی؛ شهداد قائدی؛ مظا هر یوسفی امیری؛ ارین قلی پور