نویسنده = �������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
بررسی رابطه میان سبک های دلبستگی، رفتار کاوشگرانه و ریسک پذیری

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 135-152

ارین قلی پور؛ کامیار رئیسی فر؛ محمدرضا اخوان انوری


پدیده پرزنتیسم: بررسی پیامدها و راهکارهای مقابله با آن

دوره 7، شماره 1، آذر 1395، صفحه 67-93

ندا محمد اسماعیلی؛ شهداد قائدی؛ مظا هر یوسفی امیری؛ ارین قلی پور