نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
جایگاه شایستگی‌های محوری در جانشین‌پروری

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 41-62

سید مهدی الوانی؛ میر علی سید نقوی؛ رضا زارع بزرگ ابادی