نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 155-171

ابو الحسن حسینی؛ امیر تبسمی؛ زهرا دادفر