نویسنده = �������� ���������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 125-149

عباسعلی رستگار؛ محمد علی سیاه سرانی کجوری