نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 35-57

علی دیواندری؛ سید رضا سید جوادین؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مهرداد استیری