نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 102-129

10.29252/jpap.2019.96559

فرج اله رهنورد؛ علیرضا سیحون؛ مهدی مرتضوی؛ حبیب اله طاهر پور کلانتری