نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 87-108

شیما علیخانی؛ زهرا ناجی عظیمی؛ محمد لگزیان