نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت ‏الکترونیک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-37

10.29252/jpap.2020.96719

ارمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


سبک رهبری و فراموشی سازمانی: مطالعه تأثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی هدفمند و ناآگاهانه

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 129-155

طیبه امیرخانی؛ فریبا دهقان؛ مریم عبد المالکی