نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه‌کار در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 83-102

محمد لگزیان؛ یزدان منصوریان؛ اذر کفاشپور