نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه