نویسنده = ������������������**�� ������
تعداد مقالات: 1
ترسیم افق داده‌کاوی از طریق آینده‌پژوهی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 98-420

سجاد شکوهیار؛ علی مهماندوست**