نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
شناسایی شایستگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 105-126

محمود رضا اسماعیلی؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محسن عارف نژاد