نویسنده = �����������������*�� ������������
فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 31-48

سیما ساغروانی*؛ سعید مرتضوی*؛ محمد لگزیان؛ فریبرز رحیم‌نیا*