نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
آینده‌پژوهی فردی کارآفرینان: از خودانگاره به خودنگاره

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 107-122

مهدی محمدی؛ سعید خزایی؛ محمدحسن مبارکی؛ سعید رضایی طرقی****