نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
هماهنگی های برون‌سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

محمد جواد کاملی؛ سید جلیل لاجوردی؛ رحمان نعمتی؛ علی ملاجان