آ

 • آب نیکی، سیمین ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 67-92]

 • آرامش، حامد بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 139-161]

ب

 • برادران، وحید مدل بلوغ مرحله‌‏‏ای حکمرانی الکترونیک بر مبنای دسته‏‌بندی زیرمولفه‌های ارزیابی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 93-137]

 • برومندان، فریبا طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-185]

 • بیکی، کریم مطالعه طولی علل فساد اداری و روش های کنترل آن در مقاطع سال های 78 ، 88 و 99 [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 59-75]

 • بیک زاد، جعفر طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]

پ

 • پورعزت، علی اصغر طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 15-39]

ج

 • جعفری صمیمی، احمد الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 123-160]

 • جعفری نیا، سعید تأملی بر نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته‌های یک مطالعه کیفی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-122]

 • جندقی، محمد شناسایی عوامل پیش برنده پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار(نمونه کاوی: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس انرژی و شرکت بورس کالا) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 41-65]

 • جورسرائی، علی الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 123-160]

ح

 • حسن پور، اکبر تأملی بر نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته‌های یک مطالعه کیفی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-122]

د

 • داداش کریمی، یحیی طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]

 • دانش فرد، کرم اله طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 15-39]

 • دوست محمدیان، حمید بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 139-161]

ر

 • راعی، بهروز مدل بلوغ مرحله‌‏‏ای حکمرانی الکترونیک بر مبنای دسته‏‌بندی زیرمولفه‌های ارزیابی [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 93-137]

 • رزمجو، مریم طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]

 • رودساز، حبیب الله قدرت تخصصی یا تبعیت سیاسی در بوروکراسی دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 33-57]

ز

 • زین آبادی، حسن‌رضا تأملی بر نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته‌های یک مطالعه کیفی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-122]

س

 • سپهوند، رضا نخبه ستیزی به عنوان پیشایند انزوای کارکنان: نقش تعدیلگر فرهنگ بوروکراتیک [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]

 • سرلک، محمدعلی طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-185]

ش

 • شریف زاد، فتاح قدرت تخصصی یا تبعیت سیاسی در بوروکراسی دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 33-57]

 • شه بخش، بی تا بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-32]

ط

 • طالبی گرکانی، سمیه تأملی بر نگرش‌ها، استراتژی‌ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته‌های یک مطالعه کیفی) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 99-122]

 • طالقانی، غلامرضا طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-185]

 • طاهری، سمیرا بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-32]

 • طبری، مجتبی الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 123-160]

 • طبرسا، غلامعلی بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-32]

ع

 • عبدالهی، بیژن طراحی الگوی سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها با تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 183-206]

ف

 • فرهادی محلی، علی الگو‌یابی ارزیابی خط مشی‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بر شاخص‌های کلان اقتصادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 123-160]

 • فرهادی نژاد، محسن مطالعه طولی علل فساد اداری و روش های کنترل آن در مقاطع سال های 78 ، 88 و 99 [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 59-75]

ق

 • قصاب زاده لنگری، زینب بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 139-161]

 • قلی پور، آرین شناسایی عوامل پیش برنده پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار(نمونه کاوی: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس انرژی و شرکت بورس کالا) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 41-65]

ک

 • کیانی، پاکنوش طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 15-39]

 • کرمانیان، مهدی ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 67-92]

 • کمالیان، امین رضا بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 139-161]

گ

 • گراوند، بهنام بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی‌گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 15-32]

 • گل پرور، سعیده طراحی الگوی سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها با تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 183-206]

م

 • محمدیاری، زهره نخبه ستیزی به عنوان پیشایند انزوای کارکنان: نقش تعدیلگر فرهنگ بوروکراتیک [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 163-182]

 • محمداسمعیلی، ندا شناسایی عوامل پیش برنده پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار(نمونه کاوی: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس انرژی و شرکت بورس کالا) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 41-65]

 • محمدی مقدم، یوسف طراحی الگوی سازمان مربی گرا با رویکرد پرورش سرمایه انسانی برای دانشگاه ها با تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 183-206]

 • معمارزاده طهران، غلامرضا طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 15-39]

 • مقدم، علیرضا ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 67-92]

 • مهاجرنیا، محمدرضا ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 67-92]

 • موغلی، علیرضا طراحی و آزمون مدل کار بدون استرس در سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 161-185]

ن

 • نرگسیان، عباس شناسایی عوامل پیش برنده پیاده سازی مدیریت منابع انسانی پایدار(نمونه کاوی: سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس انرژی و شرکت بورس کالا) [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 41-65]

 • نژاد حاجی علی ایرانی، فرهاد طراحی الگوی کوتوله‌پروری در سازمان‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]

و

 • واعظی، رضا قدرت تخصصی یا تبعیت سیاسی در بوروکراسی دولتی ایران [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 33-57]

ه

ی

 • یعقوبی، نورمحمد بررسی تاثیر حکمرانی الکترونیک بر پایداری سازمانی با نقش میانجی حکمرانی خوب [دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 139-161]