مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
ارائه مدل بومی رفتار شهروندی سازمانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 115-138

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد حسن پور؛ مصطفی زارعی


الگویی برای یادگیری الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی کشور

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 119-150

کامران فیضی؛ پیام حنفی زاده؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حمیده علاءالدین


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 120-143

10.29252/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت


طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور با رویکرد رعایت اصول اخلاقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 121-158

10.52547/jpap.2019.96500

سیدکمال واعظی؛ علی عفری؛ عباس نرگسیان؛ عبدالحمید شمس


واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 130-149

10.29252/jpap.2019.96565

زهرا عسکری زاده؛ مصطفی هادوی نژاد


طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

محمدعلی حقیقی؛ نسرین جزنی؛ محمد قاسمی


بررسی رابطه بین عجین شدن با کار بر ریژگی های رفتاری

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

سیدرضا سید جوادین؛ عباس نرگسیان؛ جبار باباشاهی


عوامل مؤثر بر رهبری خدمت گزار از دیدگاه مدیران

دوره 2، شماره 1، تیر 1390

علی اکبر فرهنگی؛ محمد رضا مهرگان؛ حسین دامغانیان


تحلیلی فلسفی از گونه های انضباط کارکنان

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

حسن دانایی فرد؛ میثم لطیفی


سنجش سطح سازمان یادگیرنده

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

شاهین اصغرزاده شهانقی؛ سیامک نوری


شناسایی و اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

عبدالرضا بیگی نیا؛ سعید صفری؛ علی مرشدی زاد؛ عبدالمجید پولادرگ


هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

مجتبی رجب‌بیگی؛ طیبه امیرخانی؛ مریم محمدپور؛ مریم فریدی خورشیدی


تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.100624

معصومه محمدی پور پامساری؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز


طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استعداد در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران---- انتشار در شماره تابستان1401

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.52547/jpap.2022.224439.1126

رامین معصومی؛ نادر بهلولی؛ یوسف بیگ‌زاده؛ فرهاد نژادحاجی‌علی ایرانی؛ کریم اسگندری