مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 87-108

شیما علیخانی؛ زهرا ناجی عظیمی؛ محمد لگزیان


تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر سکوت کارکنان با نقش میانجی درک از حمایت سازمانی

دوره 9، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 87-110

محمدصادق حسن زاده پسیخانی؛ تورج حسن زاده ثمرین؛ بهناز فنون حسنی


مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-107

10.29252/jpap.2020.96824

هانیه محمدی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان؛ یونس وکیل الرعایا


اصول حاکم بر مدیریت جهادی: تحلیلی کیفی از تجربه مدیریت جهادی در کشور

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 89-109

محمد مهدی علی شیری؛ روح الله تولایی؛ مجتبی بیدی


کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه ها)

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 89-118

مهدی سبک رو؛ اکبر اعتباریان؛ ابوالفضل شرافت؛ داود عندلیب؛ مونا اسماعیل زاده


استراتژی‌های تخریب مدیران توسط کارکنان در

دوره 8، شماره 29، شهریور 1397، صفحه 93-116

حسن دانایی فرد؛ مهتاب همائی لطیف؛ حمید رضا خان محمدی


شرایط ایجاد دلبستگی کارکنان در سازمان‌های دولتی با استفاده از الگو‌سازی فازی

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 93-114

رسول رنجبریان؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی


شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 95-114

10.52547/jpap.2019.96498

سید نجم الدین موسوی؛ معصومه مومنی مفرد؛ مهناز مهرابی


تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 95-119

10.52547/jpap.2019.96549

فاطمه علوی متین؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار


به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-115

10.52547/jpap.2022.223266.1097

تهمینه برهانی؛ علی اصغر پورعزت؛ عباس منوریان


ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 99-119

10.29252/jpap.2020.96710

رجا کریمی؛ اکبر اعتباریان؛ ایرج سلطانی


طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 102-129

10.29252/jpap.2019.96559

فرج اله رهنورد؛ علیرضا سیحون؛ مهدی مرتضوی؛ حبیب اله طاهر پور کلانتری


ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ هاتف رسولی


تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ الهام براتی


بررسی اثر تحلی رفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

حسن زارعی متین؛ نادر سید کلالی؛ محمدرضا اخوان انوری؛ حمیدرضا یزدانی