مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
تأملی بر فعالیت ها و نگرش های بازنشستگان دانشگاهی

دوره 2، شماره 2، آبان 1390

سعید مرتضوی؛ علی شیرازی؛ لیلا مرتضوی


بررسی وضعیت موجود و مطلوب میزان کاربست مؤلفه های مدیریت فرانوگرا

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

فاطمه طاهرپور؛ سعید رجایی پور؛ عبدالرسول جمشیدیان


شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1391

علی اصغری صارم؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس منوریان


تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ نرجس بساق زاده


هوش معنوی و تعهد سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محمدرضا ذبیحی؛ سیما ساغروانی


تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

رضا سپهوند؛ علی نصر اصفهانی؛ محسن عارف نژاد؛ محمد سبحانی


هماهنگی های برون‌سازمانی پایدار در مدیریت بحران و نقش آن در بهبود سطح عملکرد سازمان

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

محمد جواد کاملی؛ سید جلیل لاجوردی؛ رحمان نعمتی؛ علی ملاجان


الگوی فرآیندی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 75-98

10.29252/jpap.2021.100645

حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سعید صحت؛ مسعود کریم زندی


بررسی تأثیر آموزش ICT بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 76-97

سیروس قنبری؛ ایمان کریمی


طراحی و تبیین مدل شایستگی‌های رفتاری خلاقانه در مدیران اجرایی

دوره 6، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 77-102

سیامک نوری؛ علی بنیادی نائینی؛ رضا مومنی


راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه‌کار در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 83-102

محمد لگزیان؛ یزدان منصوریان؛ اذر کفاشپور


مطالعه عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی کارکنان

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 85-103

تهمینه برهانی؛ اکرم هادیزاده مقدم


بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 87-108

عابد رضایی؛ علی رضاییان


طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری مدیران جهادی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 87-108

مسلم باقری؛ محسن جاجرمی‌زاده؛ مهرداد کیانی