مقالات زیر مراحل داوری را با موفقیت سپری نموده و تأیید نهایی داوران نشریه را کسب کرده‌اند. این مقالات با نظر سردبیر محترم نشریه مورد پذیرش نهایی واقع گردیده‌اند و در بخش «مقالات آماده انتشار» نمایه می‌گردند تا در ردیف انتظار جهت انتشار در شماره‌های آتی نشریه قرار گیرند.
مقالات به ترتیب زیر در شماره‌های آتی نشریه انتشار خواهند یافت.
تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-31

10.29252/jpap.2021.100642

عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ امیر موسوی


گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 121-148

10.29252/jpap.2019.96624

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمد حسین رحمتی


مقایسه تعالی عملکرد سازمان های کوچک و بزرگ با رویکرد EFQM

دوره 1، شماره 3، مهر 1389

اسماعیل فدایی نژاد؛ امیرحسین خالقی؛ میترا مهاجری


پیامدهای راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمانهای عمومی غیردولتی

دوره 1، شماره 4، دی 1389

مهران رضوانی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهدی واحد وحدت کار


طراحی مدل اثرات برونسپاری موفق بر فعالیت های سازمانی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

بهروز دری نوکورانی؛ یاسر سبحانی فرد


ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدجواد حضوری؛ مرضیه یمانی؛ محمدجواد قربانی


رهبری تحولی و نقش آن در بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1391

محبوبه عارفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ عقیل ابوچناری


تعهد سازمانی،یادگیری سازمانی و میزان تحصیلات

دوره 4، شماره 1، تیر 1392

اصغر حضرتی ویری؛ عباس عباسپور؛ محمد اکبری محله کلائی


مدل سنجش رویکرد برد – برد به عنوان زیرساخت کار تیمی

دوره 4، شماره 2، آبان 1392

سید وحید حقانیان نجف‌آبادی


مطالعه پدیدارشناسانه شایستگی‌های کارآفرینان اجتماعی

دوره 4، شماره 3، بهمن 1392

حسن بودلایی؛ محمد خانباشی؛ غزاله فراهانی


همانندسازی حسینی و همانندسازی سازمانی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1392

علی حسین کشاورزی؛ محمدرضا یکتایی


ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1399

10.29252/jpap.2020.96838

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


بررسی تاثیر معنویت فضای کاری بر تعهد سازمانی کارکنان بخش دولتی با نقش میانجی گری عجین شدن کارکنان با شغل (مورد مطالعه: بانک مسکن) ---- انتشار در شماره بهار 1402

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1399

10.29252/jpap.2021.100823

غلامعلی طبرسا؛ بهنام گراوند؛ سمیرا طاهری؛ بی تا شه بخش


واکاوی پدیده آواتاریسم با روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 26-41

سعید خزائی؛ علیرضا نصرتی؛ فاطمه تکلوی


فرا‌محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 31-48

سیما ساغروانی*؛ سعید مرتضوی*؛ محمد لگزیان؛ فریبرز رحیم‌نیا*