کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 3
پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی بر گرفته از قران و عترت با کاربست عقل و اجماع بر اساس تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 90-103

10.52547/jpap.2021.213004.0

احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی


مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-33

10.29252/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین