کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 2
ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 89-120

10.29252/jpap.2019.96614

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی؛ ابراهیم مرادی


نظام اداری ایران: تحلیلی بر مشکلات و چالش ها

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

سیدمحمد میرمحمدی؛ اکبر حسن پور