کلیدواژه‌ها = صنعت بانکداری
تعداد مقالات: 3
الگوی فرآیندی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 75-98

10.29252/jpap.2021.100645

حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سعید صحت؛ مسعود کریم زندی


شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 15-38

علی رضاییان؛ مریم کاظم صداعی؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 4، آبان 1395، صفحه 157-179

عباسعلی رستگار؛ علیرضا موتمنی؛ امین همتی