کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 8
تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-31

10.29252/jpap.2021.100642

عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ امیر موسوی


فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1399

10.29252/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد


شناسایی شاخص های جذب ، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی مستعد در صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 15-38

علی رضاییان؛ مریم کاظم صداعی؛ منیژه قره چه؛ عباسعلی حاجی کریمی


بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 35-60

علیرضا موتمنی*؛ سحرالسادات اگاه


تبیین ابزار سنجش مدیر اختاپوس

دوره 2، شماره 3، آبان 1390

علی نصر اصفهانی؛ مهدی نصر اصفهانی


تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 4، اردیبهشت 1390

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ الهام براتی