کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طراحی مدل مطلوب استقرار و نهادینه‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی)

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 41-62

صابر قربانی؛ جعفر بیک زاده؛ فرهاد نژاد ایرانی؛ نادر بهلولی


سنجش میزان آمادگى اجرای مدیریت دانش با توجه به عوامل کلیدى موفقیت

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 145-163

سید حسین سیادت؛ راهله نوروزی وفا


بررسی تأثیر مدیریت دانش بر ارتقاء سرمایه‌های فکری (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 155-173

بهروز قلیچ لی؛ علی اوتارخانی؛ فرانک مطلبی


تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ نرجس بساق زاده


بررسی تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در سطح فردی

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی رضاییان؛ بهروز قلیچ لی؛ حمیدرضا نظری


ارزیابی شایستگی دانش محور در آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ هاتف رسولی