نویسنده = ������������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی حوزه شبکه دانش: نسبت‌ها، روندها و خوشه‌ها

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 103-125

10.52547/jpap.2021.220808.1022

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ غلامرضا حیدری؛ محمد اکبری محله کلائی