نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-73

10.29252/jpap.2021.100644

عادل آذر؛ لیلا میرزاده کوهشاهی؛ آمنه خدیور؛ عباس مقبل باعرض